Program pomoći

Program pomoći određuje se timski,a zasniva se na načelu individualizacije i fleksibilnosti nastave i vaspitanja. Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Klasifikacija

Razlozi za ne usvajanje obrazovno vaspitnih sadržaja mogu biti brojni-perceptivne greške,teškoće u održavanju i usmeravanju pažnje,nedostatak interesovanja,nespretnost u pokretima,teškoće u rukovanju priborom za pisanje i problemi u ponašanju i prihvatanju određenih pravila ponašanja.Problemi mogu nastati i usled oštećenja čula ( slabovidost,nagluvost ),telesnih nedostataka,bolešljivosti ili loše uhranjenosti deteta,porodičnih problema,emocionalnih depriavija itd. Nastavite sa čitanjem